Süreç Yönetimi

Müşteriye sunulan her ürün veya hizmet bir sürecin çıktısı olduğuna göre, bu ürün veya hizmeti müşteri istek ve beklentilerine uygun, verimli ve az maliyetli şekilde çalıştırmak için, süreci incelemek gerekmektedir.

Süreç, bir girdiyle başlayan (iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak faydalı bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı adımlar, işlemler dizisidir.

Süreçler; dikey olarak örgütlenen fonksiyonlar dahilinde kalmamakta, yatay olarak fonksiyon sınırlarını aşıp, fonksiyonlar arasında akmaktadır. Böylelikle katma değer oluşturmayan adımlar ortadan kaldırılmaktadır. Kuruluşun iş yapış biçimleri fonksiyonel, hiyerarşi yapısına göre değil süreçlerin akışına göre düzenlenir böylece gereksiz beklemeler, iş tekrarları, verimsizlikler engellenir. Süreç Yönetimi Uygulandığında;

Süreç yaklaşımında doğal sıralama; öncelikle süreçlerin tanımlanması, etkileşimlerinin belirlenmesi, ölçülmesi, geliştirilmesi ve nihai olarak iyileştirme için performansının izlenmesi olmalıdır.
Bir kuruluş, süreçlerini belirlemeye ana süreçlerden başlamalı ve kuruluşun NE yaptığı ve/veya NE YAPMAK istediğine odaklanılmalıdır. Fonksiyonel bakış açısından kurtulmak ve bölüm, “departman” gözlüğünden bakmamak önemlidir. İş ve işin nasıl aktığı dikkate alınmalıdır. Süreçler belirlendikten sonra:
Her sürece bir Süreç Sahibi atanmalı ve süreçler tanımlamalıdır. Bir süreci tanımlamak demek;

belirlemek ve belgelemek demektir. Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme uygulandığında:
Günümüzde rekabetçi olabilmenin gereği olan farklılaşma fırsatlarını, yaratıcılıklarına ve fikirlerine değer verilen çalışanların bulunduğu bir firmada yakalamak olanaklı olur.