Risk ve Fırsat Yönetimi

Risk ve fırsat değerlendirmesinin amacı, belirli risklerin nasıl iyileştirileceği ve seçenekler arasında nasıl tercih yapılacağı, belirli fırsatların nasıl artırılarak geliştirileceği üzerine bilgilendirilmiş kararlar vermek için kanıta dayanan bilgi ve analiz sağlamaktır.


Amaç ve Faydalar
Risk ve fırsat değerlendirmesi uygulamasının temel faydaları;


Risk, fırsat değerlendirmesi risk, fırsat yönetiminin bir parçası olup, hedeflerin nasıl etkilenebileceğini belirler. İlave iyileştirmeye, geliştirmeye gerek olup olmadığına karar vermeden önce riskleri, fırsatları etkileri ve olasılıkları analiz etmek için yöntemlerin belirlenmesini sağlar.

Risk, fırsat yönetim sisteminin ihtiyaçlara ne derece etkin cevap verebildiği ve/veya ne derece etkin olarak kullanılabildiğinin takip edilmesi sürekli başarı için son derece önemlidir. Bu amaçla sayısal ve sayısal olmayan performans ölçüm teknikleri belirlenerek uygulamaların performansı sürekli olarak yakından izlenmelidir.

Kurumlar çeşitli nedenlerle sürekli bir değişim içerisindedirler. Kişiler, işler, rakipler, uygulamalar sürekli bir değişime tabidir. Kimi sektörlerde ve işlerde bu değişim daha az hissedilirken kimilerinde çok yoğun bir şekilde hissedilmektedir.

Başarılı kurumları diğerlerinden ayıran en önemli özellik bu değişime zamanında ve doğru tepkiler vermeleri ve değişime hızlı uyum sağlamalarıdır. Risk, fırsat yönetim sistemi de sürekli değişen bir kurumun bir parçası olarak sürekli gelişmek ve kendisini yenilemek zorundadır. Aksi takdirde kurumun karşı karşıya olduğu birçok yeni riskin, fırsatın algılanmasında ve bu risklere, fırsatlara cevap verilmede geç kalınabilir.