Kalite Yönetim Sistemi

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.

Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Yüksek ve sürekli ürün/hizmet kalitesi, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve gelişimlerini sürdürebilmesi aşağıdaki unsurlara bağlıdır.


ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi şartlarını tanımlar ve kuruluşların performansını iyileştirmek için yol gösterir.

 • Karlılığı ve verimliliği arttırır
 • Etkin bir yönetim şekli sağlar
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlar
 • Uluslararası düzeyde uygulanabilen bir modeldir
 • Kalite sisteminin belgelenmesini sağlayan bir modeldir
 • Prestij sağlar
 • Kalite için bir rekabet unsurudur

ISO 9001 serisi, standartların kuruluşlarda uygulamaya aktarılması düşüncesiyle, her tür sektöre ve her boyuttaki kuruluşa uygulanabilecek bir standart haline getirilmiştir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

 • Müşteri memnuniyetini sağlar
 • Kurumsallaşmayı sağlar
 • Verimliliği arttırır
 • Çalışanların ve iş sahiplerinin memnuniyetini sağlar
 • Süreç performanslarının iyileştirilmesini sağlar
 • Sağlıklı iç iletişim sağlar
 • Müşterilerinize karşı saygınlık getirir
 • Ulusal ve uluslararası pazarda rahat dolaşım sağlar
 • Yönetim ve operasyonlarda kontrol kolaylığı sağlar
 • Kaynakların etkin kulanımını sağlar
 • Hataların hata kaynaklarında yok edilmesini sağlar
 • İstenmeyen risklerin azaltılmasını mümkün kılar