Çevre Yönetim Sistemi

Dünyanın her yerinde artan çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları nedeniyle, organizasyonlar üzerinde faaliyetlerinin çevreye etkileri konusunda her geçen gün toplum tarafından geliştirilerek artan bir baskı olmaktadır. Yönetim biçimine ve uygulama prensiplerine çevre koruması faktörünün eklenmesi organizasyonlar açısından yeni bir yaklaşımdır.

Zamanla davranış biçimlerinin değişmesi sonucu gelişen çevre bilinci, işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır.Bu zorlamanın sonucunda, çevre yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standartlar olan ISO 14000 işletmelerin gündemine girmiştir Çevrenin, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için hayati öneme sahip olduğu değerlendirilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak, sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir.

Sürdürülebilir kalkınma,

ile ağır ağır artmıştır.
Bu durum da kuruluşları, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla çevre yönetim sistemlerini uygulamak suretiyle çevre yönetimine sistematik bir yaklaşım benimsemeye itmiştir. Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun; çevreye, kuruluşun kendine ve ilgili taraflara değer katan, kendi çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasına yardım eder. Kuruluşun çevre yönetim sisteminin çıktıları aşağıdakileri kapsar:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşinizin çevreyi etkileyen unsurlarını tanımlar ve ilgili çevresel kanunlara, kurallara, şartlara uygunluk elde etmenizi sağlar. Geliştirme için amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için bir yönetim programını, devamlı geliştirme için düzenli gözden geçirmelerle birlikte, üretir. Daha sonra sistemi periyodik olarak değerlendirir ve uygunluğun tespit edilmesi halinde şirketinizin veya tesisinizin ISO 14001 belgelendirmesini yapabilirsiniz.